ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၆၆၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၆၅၀၀၀ ကေန ၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၃၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီ အေဟာင္းက တအိတ္ကို ၅၁၆၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္ အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၄၅၀၀၀ ကေန ၄၅၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆၁၀၀ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ V2 ၅၇.၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၆၈၀၀၀ ကေန ၆၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၆၇၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၄၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၄၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ စားအုန္းဆီက တပိႆာကို ၁၇၅၀ ရွိၿပီး မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၁၇၇၀ ကေန ၁၇၈၀ ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၈၅၀ ကေန ၁၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၈၅၀ ကေန ၁၁၀၀ ရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

//
More News
Up