ပုိးလမ္းႏွစ္သြယ္စီမံကိန္း ပုိမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တ႐ုတ္-ကေမာၻဒီးယား ကတိျပဳ

ဓာတ္ပုံ - Xinhua/Zhang Ling
တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပး ဝမ္ယန္ဟာ ကေမာၻဒီးယား အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဆမ္ဒက္ေဆခ်မ္နဲ႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ေတြ႔ဆုံၿပီး ပိုးလမ္းႏွစ္သြယ္ စီမံကိန္း မူေဘာင္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပိုလုပ္ဖို႔ ကတိျပဳပါတယ္။ တ႐ုတ္-ကေမာၻဒီးယား ဆက္ဆံေရးဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြၾကား ရင္းႏွီး ႐ိုးသားတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရဲ႕ စံျပျဖစ္တယ္လို႔ ဝမ္က ေျပာပါတယ္။ ပိုးလမ္းႏွစ္သြယ္ စီမံကိန္းေအာက္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗ်ဴဟာေတြကို စုေပါင္းညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဝမ္က ေဆာ္ၾသပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အပါအဝင္ က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဖလွယ္မႈတိုးျမႇင့္မယ္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဘက္ျဖစ္မႈ နက္႐ႈိင္းေအာင္ လုပ္မယ္လုိ႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယား အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေတာ့ သူ႔ႏိုင္ငံဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး နက္႐ႈိင္းဖို႔နဲ႔ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးမွာ တက္ႂကြတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up