လိင္တူမိဘႏွစ္ပါးမွ မ်ဳိးဆက္သစ္ႂကြက္ေလးမ်ား ေမြးဖြား

တ႐ုတ္သိပၸံအကယ္ဒမီ ပညာရွင္ေတြဟာ မိခင္ႂကြက္ ၂ ေကာင္က ရရွိတဲ့ ပင္မဆဲလ္ကို မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ႂကြက္ကေလးတေကာင္ျဖစ္ေအာင္ သားေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီႂကြက္ကေလးဟာ ေနာက္ထပ္မ်ဳိးဆက္ပါ ထပ္ၿပီး ေမြးဖြားႏုုိင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း Cell Stem Cell ဂ်ာနယ္သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လိင္တူမိဘ ၂ ပါးကေန မ်ဳိးေဖာက္ႏုုိင္စြမ္းကို ေလ့လာဖိုု႔ ရည္ရြယ္တဲ့ အဲဒီစမ္းသပ္ခ်က္မွာ ဖခင္ႂကြက္ ၂ ေကာင္ရဲ႕ ပင္မဆဲလ္နဲ႔ မ်ဳိးဗီဇ ျပဳျပင္တည္းျဖတ္ၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္ ႂကြက္ကေလးကို ေမြးဖြားႏုုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂ ရက္အၾကာမွာ ေသဆုုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ မိခင္ႂကြက္ ၂ ေကာင္ကေန ေနာက္ထပ္ ႂကြက္ကေလး ေမြးဖြားႏုုိင္ဖိုု႔ တ႐ုတ္ပညာရွင္ေတြဟာ မိဘတေယာက္ဆီက ခ႐ုိမိုုဇုုန္းနဲ႔ ဒီအန္ေအ တဝက္သာ ပြားယူလာတဲ့ ESCs လို႔ အတိုုေကာက္ေခၚတဲ့ haploid embryonic stem cells ကို အသုံးျပဳပါတယ္။ genomic imprinting လိုု႔ေခၚတဲ့ မ်ဳိးဗီဇပုံေဖာ္တဲ့အဆင့္မွာ အစိတ္အပိုုင္းတခ်ဳိ႕ကို ျဖဳတ္ပယ္ပစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္အမတေကာင္ရဲ႕ မ်ဳိးဥနဲ႔ ေပါင္းစပ္ကာ မ်ဳိးဗီဇအသစ္ကို ပုံေဖာ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းပညာကိုုသုံးၿပီး တြားသြားသတၱဝါေတြ၊ ကုန္းေနေရေနေတြ၊ ငါးေတြမွာ မိဘတပါးတည္းကေန ေနာက္ထပ္မ်ဳိးဆက္ေတြ ေပါက္ဖြားယူႏုုိင္ေပမယ့္ လူသားမ်ဳိးဗီဇကို စမ္းသပ္ဖို႔ကေတာ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနဦးမယ္လိုု႔ ပညာရွင္ေတြက သုုံးသပ္ပါတယ္။ မ်ဳိးဗီဇဆဲလ္ကိုု ျဖတ္ထုတ္ျပင္ဆင္ယူရတာေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ လိင္တူမိဘ ၂ ပါးကေန လူသားမ်ဳိးဆက္သစ္ ေမြးဖြားႏုိင္ဖိုု႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူးလိုု႔ ပညာရွင္ေတြက ယူဆၾကေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

More News
Up