ၿမိတ္ၿမဳိ႕ GRAND JADE ဟိုတယ္မီးေလာင္၊ တည္းခိုသူမ်ားကို ကယ္ထုတ္ခဲ့ရ | DVB