လူငယ္အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ မံုရြာၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပ | DVB