A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆ဝ ဝင္ တအိတ္ကို ၅၇၂ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ ကို ၅၃ဝဝဝ ကေန ၆ဝဝဝဝ ေပါက္ေစ်ရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၂၈ဝဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီ အေဟာင္းက  တအိတ္ကို ၄၂ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ အေဟာင္းက တအိတ္ကို ၄၂၃ဝဝ  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၃ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၃ဝဝ က်ပ္ေစ်း ကြာျခာ းမႈရွိပါတယ္။   ကုလားပဲ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္ အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ V2 57.25 ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၆၈၅ဝဝ ကေန ၆၉ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅ဝဝ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၆၇၅ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၅ဝဝ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ႏွမ္းနီ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္ အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနီက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၅ဝဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၄၇ဝဝဝ ကေန ၁၅ဝဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ေစ်းကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။ ႏွမ္းညိဳ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းညိဳက တအိတ္ကို ၁၄၂၅ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၆ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာ ပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၄၂၉ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၁ဝဝ က်ပ္ေစ်းက် ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴ နဲ႔ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၄ဝဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၈ဝဝ ကေန ၁ဝ၅ဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၅ဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၈၅ဝ ကေန ၁၁ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၁ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိင္ တပိႆာကို ၅ဝ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up