လိင္ပိုင္း အလြဲသံုးစားမႈဒဏ္ခံရသူမ်ားကုိ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတာင္းပန္

ကေလးေတြအေပၚ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ လိင္ပိုင္းအလြဲသံုးစားလုပ္မႈဒဏ္ကို ခံခဲ့ရသူေတြနဲ႔ မိသားစုေတြကို ႏိုင္ငံအဆင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စေကာ့ ေမာ္ရစ္ဆင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္မွာ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ အစိုးရဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လိင္ပိုင္း အလြဲသံုးစားမႈေပါင္း ၈ ေထာင္ေက်ာ္ကို ေတာ္ဝင္ ေကာ္မရွင္က ငါးႏွစ္ၾကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးအၿပီး ခုလို ေတာင္းပန္လိုက္တာပါ။ ႏိုင္ငံအတြင္း ကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးမွာ ကေလးေတြ ေဘးကင္းေရး ႐ံုးဖြင့္ဖို႔နဲ႔ ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ သတ္မွတ္ဖို႔၊ ကေလးသူငယ္ အလြဲသံုးစားခံရမႈ အစီရင္ခံစာေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔နဲ႔ မွတ္တမ္းေကာက္ယူဖို႔ အစီရင္ ခံစာက ေဆာ္ၾသထားပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရဟာ ခုလို ႏိုင္ငံအဆင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္တာမ်ိဳး ရွားပါတယ္။ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အခန္းက႑ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ထူးျခားဆိုးရြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြမွာမွ ေတာင္းပန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အခု ေတာင္းပန္မႈဟာ အမ်ိဳးသား ကေလးသူငယ္မ်ား သီတင္းပတ္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။

//
More News
Up