ဖဲေႂကြးဆပ္ရန္ ၃ လသား ကေလးအား ေရာင္းစားခဲ့သည့္ မိခင္ကုိ ဖမ္းဆီး | DVB