တ႐ုတ္က တင္သြင္းမႈေၾကာင့္ မုံရြာ မီးပုံးလုပ္သူမ်ား နစ္နာ၊ မီးပုံးေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ | DVB