၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ကင္းမဲ့သည့္ ကမၻာျဖစ္ေရး FAO ရည္မွန္း

၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ကင္းမဲ့တဲ့ ကမာၻျဖစ္ေရးဟာ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႔ႀကီး (FAO) ရဲ႕ ၂၀၁၈ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာေန႔ အာေဘာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚရွိ လူ ၉ ဦးမွာ ၁ ဦးႏႈန္း ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၿပီး ပဋိပကၡေတြနဲ႔ သဘာဝကပ္ေဘးေတြေၾကာင့္ ဆာေလာင္ေနသူ ဦးေရကလည္း တိုးလာေနတယ္လို႔ WFP အရာရွိ ေရာဘတ္ေအာ့ပ္က ေျပာပါတယ္။ လူအားလံုးအတြက္ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ ဓာတ္စာေတြ၊ ရိကၡာေတြ လံုေလာက္လံုၿခံဳမႈရွိေရး လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနသူေတြအတြက္ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ ကမာၻတလႊား ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ နည္းပညာေတြ အဆင့္ျမင့္လာၿပီး မွတ္ဉာဏ္တုနည္းပညာဟာ ကမာၻႀကီးကို လံုေလာက္ေအာင္ ေကၽြးေမြးႏိုင္ေရး ကူညီႏိုင္မယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ မွတ္ဉာဏ္တု နည္းပညာဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ားႀကီးကို စုစည္း အကဲျဖတ္ႏိုင္ၿပီး  ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြက လယ္သမားေတြကို ကူညီႏုိင္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြက စမတ္ဖုန္းကိုသံုးၿပီး ကပ္ေဘးသင့္ ေဒသေတြကို တိုက္႐ုိက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ဘယ္ေနရာမွာ ဘာပင္စိုက္ၿပီး အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆုိတာကိုလည္း မွ်ေဝ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဟန္႔အတားကေတာ့ ရွိေနၿပီး လူ ၁၅ သန္းက ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတယ္၊ အဲဒီလူေတြထဲက ပ်မ္းမွ် လူ ၁၄ သန္းေလာက္ဆီမွာ စမတ္ဖုန္းမရွိဘူး၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔က အဂၤလိပ္လို မေျပာဘူး၊ ဒီေတာ့ နည္းပညာကို လက္လွမ္းမီဖို႔ခက္တယ္လို႔ ပညာရွင္တေယာက္က ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ စမတ္ဖုနး္သံုးၿပီး နည္းပညာသံုးတတ္ဖို႔ အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္ေလာက္ ယူရႏိုင္တယ္လို႔ လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကၽြးႏုိင္ဖို႔ မွတ္ဉာဏ္တုနည္းပညာကို လယ္သမားေတြက လက္လွမ္းမီေရး သင္တန္းေပးဖို႔ လုိတယ္လို႔လည္း သူတို႔က ေျပာပါတယ္။

//
More News
Up