စစ္ေတြ အုန္းေတာ္ေခ် ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမီးေလာင္၊ လူ ၆ ဦးေသဆံုး | DVB