နာမည္ႀကီး MMA ဖိုက္တာ ဖိုးေသာ္ မေလးရွားႏုိင္ငံသားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB