ႏုိင္ငံျခားေငြ ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြတြင္ ေဆးဝါးမ်ားရွားပါး

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံအတြင္း ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွာ ေဆးတခ်ိဳ႕ ရွားပါးေနတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာေတြက ဆိုပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္တာကို ျဖည့္တင္းဖို႔နဲ႔ ေဆးေတြ ျပန္သိုေလွာင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆးကုမၸဏီတခ်ိဳ႕က ေဆးဖိုးေငြကို အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ ေပးေခ်ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း အသက္ကယ္ေဆးေတြ လိုေနတဲ့ ျပည္သူအမ်ားအျပားဟာ ဆိုးရြားတဲ့ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို ခံေနရပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြအစိုးရရဲ႕ အားထုတ္မႈက ထိေရာက္ခဲ့လို႔ အာဖရိက သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ဘဏ္ကေန အေစာပိုင္းက ေခ်းေငြရခဲ့ပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အလွည့္အေျပာင္းအရ ႏုိင္ငံျခားေငြေစ်းကြက္ ေငြလဲႏႈန္းမွာ အေမရိကန္နဲ႔ ဇင္ဘာေဘြေငြေစ်း ကြာဟခ်က္ ၅၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ထိ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈ ျပန္ရၿပီး ထုတ္ကုန္ရႏိုင္စြမ္း ျပန္ရလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

//
More News
Up