ေတာဝက္လူငယ္ေဘာလုံးအသင္း အင္တာဗ်ဴး အေမရိကန္႐ုပ္သံတြင္ ေရပန္းစား | DVB