A d v e r t i s e m e n t With Us

ေပ်ာက္ဆုံးေဆာ္ဒီသတင္းေထာက္ကို တူရကီႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ပူးတြဲအဖြဲ႔ ရွာေဖြေရးစတင္

တူရကီီႏုိင္ငံ ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးအတြင္း ေဆ္ာဒီသတင္းေထာက္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ စံုစမး္ေရး တစိတ္တပိုင္းအေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က တူရကီနဲ႔ ေဆာ္ဒီ ပူးတြဲအဖြဲ႔ဟာ ရွာေဖြေရး စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ၿပီး ေဆာ္ဒီအစိုးရ မူဝါဒေတြကို ေဝဖန္တဲ့ ေဆာ္ဒီသတငး္ေထာက္ ခါရႊန္းအီဟာ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ေန႔က ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထြက္လာျခင္း မရိွပါဘူး။ ဒီအတြက္ တူရကီအစိုးရက ေဆာ္ဒီသတင္းေထာက္ဟာ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး  အေလာင္းေဖ်ာက္ခံရတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအစိုးရကေတာ့ အဲဒီစြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျငင္းဆုိထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတငး္ပတ္က တူရကီအစိုးရဟာ ပူးတြဲရွာေဖြေရးျပဳလုပ္မယ့္ ေဆာ္ဒီအစိုးရ ကမး္လွမး္ခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီသတင္းေထာက္ ခါရႊန္းအီ ေပ်ာက္ဆံုးမႈဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ၿခိ္မး္ေျခာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up