ပဲခူးတိုင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူမ်ား သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမျပန္ရေရး ညီလာခံက်င္းပ | DVB