ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘာမင္ဂရက္ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ | DVB