ဘုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိက္တြန္း

ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရိွတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ဘံုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီခ်န္းက ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒူရွန္းေဘမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားေကာင္စီအစည္းေ၀းမွာ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီက ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းေ၀းအတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီက ဘက္ေပါင္းစံု စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္ေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမး္ရည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နုိင္စြမး္တုိ႔ကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔အစည္းကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕မွာ အဖြဲ႔၀င္ ၆ ႏုိင္ငံနဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၊ ကာဇက္စတန္၊ ကာဂ်စ္ သမၼတနုိင္ငံ၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္နဲ႔ ဥဘက္ကစၥတန္နုိင္ငံေတြ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

//
More News
Up