ယူဂႏၶာတြင္ ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၃၁ ဦး ေသဆံုး | DVB