သတင္းေထာက္ေပ်ာက္ဆံုးမႈေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိတ္ပင္မည္မဟုတ္ဟု ထရမ့္ေျပာ | DVB