ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ မိုးႀကိဳးထိမွန္၍ ေရွးေဟာင္းေစတီေတာ္တဆူ စိန္ဖူးေတာ္ေျမခ | DVB