ေမာင္ေတာတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ စိတ္ႂကြေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB