စကၠဴေလယာဥ္ပစ္ခ်န္ပီယံ ေမာင္ေထာင္းဒီး ထိုင္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ရရွိ | DVB