ကင္ညာႏုိင္ငံ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ၅၆ ဦး ေသဆုံး | DVB