႐ုရွားအာကာသယာဥ္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ ယာဥ္မႉးမ်ား အႏၱရာယ္ကင္း | DVB