ျပည္သူအက်ဳိးျပဳ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဟု ဒုသမၼတ ေျပာ | DVB