ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသားဖူဆယ္အသင္း တ႐ုတ္တြင္ ေျခစမ္းပြဲ ၄ ပြဲ ကစားမည္ | DVB