ျမန္မာႏွင့္ေျခစမ္းပြဲကစားမည့္ ဘုိလီးဗီးယားအသင္း ေလ့က်င့္ေနမႈျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ) | DVB