သတင္းေထာက္အမ်ိဳးသမီး မုဒိမ္းက်င့္အသတ္ခံရမႈ အမ်ိဳးသား ၁ ဦးကို ဂ်ာမနီတြင္ ဖမ္းမိ | DVB