ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မုိးႀကိဳးပစ္သျဖင့္ လူ ၂ ဦးေသဆုံး | DVB