မကၠဆီကုိ ပင္လယ္ေကြ႔တြင္ ေရနံစိမ္းလုပ္ကြက္သစ္ ၇ ခု ေတြ႔ရွိ | DVB