ျမန္မာႏွင့္ေျခစမ္းမည့္ ဘုိလီးဗီးယားအသင္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္ေရာက္ရွိ | DVB