ၾသစေၾတးလ် ေအာ္ပရာေဟာက္စ္ကို ေလာင္းကစားအေဆာက္အဦအျဖစ္ အသုံးခ်ေနမႈ ဆႏၵျပ | DVB