ေတာင္တြင္းႀကီးေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၿမဳိ႕ခံမ်ားဆႏၵျပ | DVB