A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၅၄၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။     မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၀၀၀၀ ကေန ၅၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်ရွိၿပီး၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၂၅၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီအသစ္က ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၄၁၀၀၀ ကေန ၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ေစ်းကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၇၄၀၀၀၊ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ တစ္အိတ္ကို ၇၂၃၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၁၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁၇၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ၄၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၂၁၀၀၀၀ ကေန ၂၄၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၃၀၀၀၀ ကေန ၂၄၀၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၇၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းညိဳက ၁ အိတ္ကို ၁၄၄၀၀၀ ကေန ၁၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၄၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကုိ ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁၇၇၀ က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္္။ မႏၱေလး နဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခား မႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up