အလဲဗင္းသတင္းသမား ၃ ဦးဖမ္းဆီးခံရသည့္ကိစၥ မီဒီယာသမားမ်ားကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ် | DVB