ေတာ၀က္ေဘာလုံးအသင္းကုိ အာဂ်င္တီးနားသမၼတ ေတြ႔ဆုံ | DVB