ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၿပံဳယမ္းလာေရာက္ရန္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ဖိတ္ေခၚ | DVB