ဒဏ္ရာရ လုခ္ေရွာေနရာအတြက္ ဘင္ခ်ီ၀ဲလ္ကုိ အဂၤလန္နည္းျပ ေရြးခ်ယ္ | DVB