သု၀ဏၰဘုမိေလဆိပ္တြင္ Thai Airways ေလယာဥ္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္ | DVB