ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းၿပီး Japonica ဆန္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳး၍ ျပည္ပတင္ပို႔ေရး လုပ္ေန

 ဂ်ပန္- ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းၿပီး Japonica ဆန္အမ်ိဳးအစားတမ်ဳိးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖို႔  လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္ကုန္သြယ္ေရးသုေတသနအဖြဲ႔ JETRO ရဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ မစၥတာ ဟီ႐ုိယူကီ အီရွာဂီက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔  ဂ်ပန္မွာ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာ ဟီ႐ုိယူကီ အီရွာဂီက သီလ၀ါစက္မႈဇုန္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း “သီလ၀ါစက္မႈဇုန္မွာ စီးပြားေရးကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိုင္လ်က္ရွိၿပီး  ထက္၀က္ေက်ာ္ဟာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္တယ္၊၊ သီလ၀ါစက္မႈ ဇုန္မွာ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့တယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ေတြ ျပ႒ာန္းတာအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈလြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏဟာ စံခ်ိန္တင္မ်ားျပားခဲ့တယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အာရွေဒသမွာ အလားလာေကာင္းမ်ားရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ပုိမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ JETRO ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔  စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး JETRO ႐ုံးခြဲေတြ အာရွမွာ  ၂၇ ခု ဖြင့္ထားပါတယ္။

//
More News
Up