ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ ကြ်န္းတဲစု အမက ေက်ာင္း ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ၾကားေရး အခက္ႀကံဳ | DVB