A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၅၄၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၃၅၀  က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၀၀၀၀ ကေန ၅၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်ရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁၂၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ၅၄.၂၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၆၄၀၀၀ ကေန ၇၄၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၁၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၀၀၀၀ ကေန ၈၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၅၀၀ ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီ အသစ္က ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၄၀၀၀၀ ကေန ၄၄၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၄၄၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၇၂၀၀၀ ကေန ၇၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၁၄၀၀ ကေန ၇၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ၄၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀၀၀ ကေန ၂၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၃၂၀၀၀ ကေန ၂၃၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁၄၅၀၀၀ ကေန ၁၆၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၄၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၄၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလး နဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up