A d v e r t i s e m e n t With Us

ဘရာဇီးသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္

ဘရာဇီး သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဘာ္ဆုိနာ႐ိုနဲ႔ ဟာဒက္တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလံုး မဲအမ်ားစု မရခဲ့တာေၾကာင့္ ဒုတိယအေက်ာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔က က်ငး္ပတဲ့ ဘရာဇီးသမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ လက္ယာ၀ါဒီ  ေဘာ္ဆုိနာ႐ိုက ေထာက္ခံမဲ ၄၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရရိွၿပီး လက္၀ဲ၀ါဒီ ဟာဒက္က ၂၈.၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရိွခဲ့တယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါတယ္။ အဲဒီ ဒုတိယအေက်ာ့  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ယူၿပီး အစိုးရဖြဲ႔စည္းမယ္လို႔ လက္၀ဲ၀ါဒီ ဟာဒက္က ေျပာပါတယ္။ ဘရာဇီးျပည္သူေတြဟာ အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ အီလက္ထရြန္းနစ္မဲေပးစနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆႏၵမဲေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ကို ဟာဒက္ေထာက္ခံသူေတြက မဲလိမ္မႈကို ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ဘရာဇီးသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့ကို လာမယ့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္မွာ က်င္းပမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up