အာရွပါရာဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရကူးအားကစားတြင္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္က ေငြတံဆိပ္ ဆြတ္ခူး | DVB