ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္မ်ား ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားဖူးေျမာ္ (႐ုပ္သံ) | DVB