A d v e r t i s e m e n t With Us

ဘရာဇီးသမၼေလာင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳေန႔တြင္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ဘရာဇီးသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳေန႔ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္က ေဆာ္ေပါလိုၿမိဳ႕မွာ လက္ယာ၀ါဒီ သမၼတေလာင္း ေဘာ္ဆုိနာ႐ိုကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြက ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရွ႕ဆံုးက ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေဘာ္ဆုိနာ႐ိုကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဟစ္ေႂကြးၾကပါတယ္။ ေဘာ္ဆုိနာ႐ိုဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့လက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲအတြငး္ ဓားထိုးခံရၿပီး ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ဘက္ အရာရိွေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဘာ္ဆုိနာရိုဟာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံရဲ႕ ၁၉၆၄- ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံသူ၊ မိန္းမမုန္းသူနဲ႔ လိင္တူ စိတ္၀င္စားသူေတြကို ရြံမုန္းသူအျဖစ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကတယ္လို႔ ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up