ေဘာ္ဒါေဆာင္ေန ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားၿပီး ဓားထိုးမႈျဖစ္ပြား | DVB