အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ အာဖရိက ခရီးစဥ္လွည့္လည္

အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ မယ္လင္နီယာထရမ့္ဟာ သီတင္းတစ္ပတ္ၾကာ အာဖရိက ခရီးစဥ္အတြင္း ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔က ကင္ညာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါတယ္။ သမၼတကေတာ္ မယ္လင္နီယာဟာ ႏိုင္႐ိုဘီ အမ်ိဳးသားဥယာဥ္အတြင္း ခဏတာ ဆာဖာရီခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အာဖရိက ခရီးစဥ္အတြင္း မယ္လင္နီယာဟာ ဂါနာနဲ႔မာလာ၀ီႏုိင္ငံတို႔ကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကင္ညာ ခရီးစဥ္အတြင္း မယ္လင္နီယာဟာ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းကို သြားေရာက္ၿပီး ကေလးေတြနဲ႔ အတူ သီဆိုကခုန္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္ေန႔မွာေတာ့ သမၼတကေတာ္ မယ္လင္နီယာဟာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ သြားေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႐ိုက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။ ဓာတ္ပံု- Dailymail

//
More News
Up