“ေဘာလံုးသမားမ်ား ႏွလံုး႐ုတ္တရက္ရပ္ၿပီး အသက္မဆံုး႐ံႈးေစဖို႔” | DVB